Capitolul 5 – Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11

Jumătate din populația globului trăiește acum în orașe, adică 3,5 miliarde de oameni. Estimările spun că până în 2030 numărul de locuitori ai orașelor va ajunge la 6.6 miliarde.

Zonele urbane acoperă doar 3% din suprafața planetei, dar sunt responsabile de 60-80% din consumul de energie și de 75% din emisiile de carbon. 

Dacă ne dorim o dezvoltare durabilă, va trebui să acordăm o atenție deosebită orașelor și comunităților.

Sursa foto

În cadrul Agendei 2030, Obiectivul de Dezvoltare 11 – Orașe și comunități durabile, propune 7 ținte:

  • Accesul tuturor la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile și modernizarea cartierelor sărace;
  • Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate;
  • Consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității pentru planificarea și gestionarea participativă, integrată și durabilă a așezărilor umane în toate țările;
  • Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural mondial;
  • Reducerea semnificativă a numărului de decese și a numărului de persoane afectate și scăderea substanțială a pierderilor economice directe în raport cu Produsul Intern Brut la nivel global, cauzate de dezastre, inclusiv dezastrele legate de apă, cu un accent pe protecția celor săraci și a persoanelor aflate în situații vulnerabile;
  • Reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării deșeurilor municipale și de alt tip;
  • Asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu dizabilități.

Accesul tuturor la o locuință sigură și la un preț accesibil este așadar una din țintele pe care guvernele a 193 de state din lume și le-au asumat pentru anul 2030. 

În video-ul următor puteți afla mai multe despre Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11 în contextul impactului social (momentan doar în limba engleză).