Capitolul 8 – Inegalități de gen în drepturile asupra pământului

Am înțeles în capitolul de mai sus ce înseamnă siguranța posesiunii și de ce este importantă pentru fiecare dintre noi. În lipsa acestei siguranțe este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să ieșim din sărăcia extremă și să avem un nivel de trai decent. Cu toate acestea, drepturile unui mare segment de populație nu sunt recunoscute sau sunt încălcate constant în lume.

În mai multe zone din lume, drepturile femeilor în ce privește accesul, moștenirea, controlul și dreptul de folosință al pământului, și mai ales proprietatea asupra lui, sunt în mod sistematic încălcate. 

Din cauza acestui lucru, șansele lor și ale familiilor lor de a avea acces la resurse sunt diminuate, ceea ce le afectează sănătatea, siguranța, securitatea economică, și drepturile politice și le face mult mai vulnerabile la sărăcie. 

În Africa Sub-sahariană, peste 48% din forța de muncă din agricultură e alcătuită din femei, dar numai 15% din proprietarii de teren sunt femei. În Orientul Mijlociu și Africa de Nord, 40% din femei lucrează pământul, dar numai 5% îl dețin. 

Inegalitatea trece dincolo de nivelul abstract al drepturilor omului și afectează direct viețile celor care, deși muncesc ani la rând în agricultură, nu beneficiază de aceleași drepturi cu ceilalți.

În America Latină există conceptul de “violența patrimonială”, recunoscut inclusiv de unele constituții, ca refuzul sistematic de a acorda femeilor dreptul de proprietate asupra pământului. La nivel global, de multe ori averea femeilor e evaluată la mai puțin de jumătate din averea bărbaților. 

De ce este important dreptul de proprietate pentru femei?

Dreptul de proprietate stă la baza unei locuiri sigure și adecvate. Prin faptul că dețin proprietăți, femeile și familiile lor au un mediu de viață mai sigur, fiind mai scăzut riscul de sărăcie și având mai multă influență în luarea deciziilor. 

Există mai multe studii care au sondat consecințele dreptului de proprietate al femeilor, iar concluziile lor sunt semnificative:

  • Copiii ale căror mame dețin pământ, sunt cu până la 33% mai puțin predispuși la malnutriție, și cu 10% mai puțin probabil să fie bolnavi;
  • Când femeile din gospodărie au drepturi asupra pământului, familia poate direcționa o mai mare parte din bugetul familiei către educație, sănătate, nutriție și se reduc cu 28% cazurile de copii forțați să muncească;  
  • La nivel global se estimează că până la 70% dintre femei trec prin evenimente violente legate de gen în decursul vieții, dar femeile care dețin proprietăți sunt de 8 ori mai puțin predispuse la violența domestică; 
  • Femeile care au drept de proprietate asupra pământului câștiga de 3.8% mai mult și economisesc cu 35% mai mult, decât cele care nu au aceste drepturi. Ele au posibilitatea de a lua credite, pentru că pot garanta cu proprietățile și asta le creează oportunități de dezvoltare.

Drepturile de proprietate oferă femeilor și o mai mare putere socială și politică. Atunci când sunt conștiente de drepturile lor, ele se implică mai mult în deciziile politice și civice ale comunităților, au o mai mare putere de negociere, pot participa mai eficient în organizații, și pot ocupa poziții mai importante, ajutând astfel în luarea de decizii care să țină cont de nevoile lor.

Multe femei sunt în continuare însă excluse de la beneficiile programelor de reformă a pământului, din cauza regulilor discriminatorii de împărțire, împroprietărire și moștenire a pământului. De multe ori legile scrise nu reușesc să protejeze drepturile femeilor, iar uneori le discriminează chiar în mod explicit. Chiar și acolo unde există legi scrise care prevăd drepturile femeilor de a deține și utiliza pământul, de multe ori nu sunt puse în aplicare. 

Un studiu din 2018 elaborat de Banca Mondială arată că în 36 din 189 de țări, văduvele nu au aceleași drepturi de moștenire ca și bărbații văduvi și în 39 de țări, fetele nu pot moșteni averea așa cum pot băieții. 

Femeile ar trebui să aibă dreptul de a moșteni și de a lăsa moștenire pământ, la fel ca bărbații, și ar trebui să își poată cere drepturile asupra pământului indiferent dacă se află într-o căsnicie sau nu. 

O provocare la nivel global este de a face legătura între prevederile legale, spiritul legii și normele și practicile sociale.

Ce se poate face?

– egalitatea de gen trebuie să fie prevăzută în politicile guvernamentale și să fie luată în considerare în crearea legilor, iar legile trebuie să fie aplicate pentru ca normele și practicile sociale nedrepte să fie depășite;

– femeile trebuie să fie reprezentate în instituțiile guvernamentale care supraveghează crearea de politici privind pământul și locuirea;

– guvernele au responsabilitatea de a informa și educa cetățenii în legătură cu drepturile lor și de a încuraja dezvoltarea de abilități, mai ales în cazul femeilor și grupurilor vulnerabile;

– legile naționale ar trebui să recunoască drepturile individuale, comune, sau colective ale femeilor privind proprietatea pământului;

– documentele oficiale privind proprietatea pământului ar trebui să facă referință în mod egal la femei și la bărbații;

– e nevoie de cercetarea efectelor politicilor publice care țin cont de gen, pentru a putea lua decizii și a formula politici informate;

– pentru a crește calitatea vieții și a reduce nivelul de sărăcie a femeilor, dar și pentru a le capacita,  trebuie susținut accesul femeilor la creditare, încurajate eforturile colective și schemele de economisire, crearea de legături cu mediul privat prin credit și împrumut.

Sursa info.