Orașe și comunități durabile – Obiectivul 11

Orașele sunt adevărate centre pentru idei, comerț, cultură, știință, productivitate, dezvoltare socială și multe altele. În cele mai bune perioade, orașele au facilitat avansul social și economic al oamenilor. Numărul preconizat de persoane care vor locui în oraș până în 2030 este de 5 miliarde așa că planificarea urbană și practicile de management trebuie să fie mai eficiente ca oricând, pentru a face față provocărilor apărute odată cu urbanizarea.

Menținerea orașelor la un nivel în care ele continuă să creeze locuri de muncă și prosperitate fără a afecta negativ terenul și resursele devine tot mai dificilă. Dintre cele mai comune probleme ale zonelor urbane se numără congestia, lipsa de fonduri pentru servicii de bază, numărul scăzut de locuințe adecvate, declinul infrastructurii și continua creștere a nivelului de poluare.

Trebuie să construim un viitor în care orașele oferă oportunități pentru toți, cu acces la servicii de bază, energie, locuire, transport și altele.

Iată câteva date:

  • Jumătate din populația globului – 3.5 miliarde de oameni – locuiesc azi în orașe, iar până în 2030, numărul lor se așteaptă să crească până la 5 miliarde;
  • 95% din expansiunea urbană în următoarele decenii va avea loc în statele aflate în curs de dezvoltare;
  • 883 de milioane de oameni locuiesc acum în mahalale, cei mai mulți dintre ei în estul și sud-estul Asiei;
  • Orașele din lume ocupă doar 3% din suprafața pământului, dar sunt responsabile pentru 60-80% din consumul de energie și 75% din emisiile de carbon;
  • Urbanizarea rapidă pune mare presiune asupra surselor de apă curată, sistemelor de canalizare, mediului de trai și sănătății publice.

Text preluat și tradus de pe pagina https://www.un.org/.

 

Al 11-lea Obiectiv din lista celor 17 ale Agendei 2030 vizează orașele și comunitățile sustenabile și propune 8 ținte pentru a oferi o viață de calitate locuitorilor săi actuali și viitori.

Țintele sunt:

11.1 Până în 2030, accesul tuturor la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile și modernizarea cartierelor sărace.

11.2 Până în 2030, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate.

11.3 Până în 2030, consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității pentru planificarea și gestionarea participativă, integrată și durabilă a așezărilor umane în toate țările.

11.4 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural mondial.

11.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a numărului de decese și a numărului de persoane afectate și scăderea substanțială a pierderilor economice directe în raport cu Produsul Intern Brut la nivel global, cauzate de dezastre, inclusiv dezastrele legate de apă, cu un accent pe protecția celor săraci și a persoanelor aflate în situații vulnerabile.

11.6 Până în 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării deșeurilor municipale și de alt tip.

11.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu dizabilități.

11.8 Stimularea conexiunilor pozitive economice, sociale și de mediu între localitățile urbane, periurbane și rurale prin intărirea planificării la nivel național și regional.

(Sursa: roaid.ro)

Această ultimă țintă include de fapt trei ținte specifice: 11.A, 11.B, 11.C care se referă la dezvoltarea și implementarea de strategii, dar și susținerea țărilor mai puțin dezvoltate în construirea sustenabilă.

Obiectivul 11 acordă o atenție deosebită comunităților vulnerabile, inclusiv cei care trăiesc în locuințe informale, în ghetouri, cei săraci, dar și femeilor, copiilor, celor cu dizabilități sau vârstnici, care trebuie să aibă acces la aceleași resurse, fie că e vorba de transport, de spații verzi sau de locuințe adecvate.

Dacă obiectivul corespondent din Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului puneau accent pe viața celor din ghetouri, ODD11 din Agenda 2030 se referă mai mult la urbanizare și ia în calcul creșterea rapidă a orașelor, migrația dinspre rural spre urban, și efectele acestor mișcări, dar și ale schimbărilor climatice sau creșterii vulnerabilității la dezastre și propune soluții pentru o dezvoltare a capacităților orașelor de a acomoda toată această populație în condiții civilizate și care să respecte drepturile universale ale omului.