Siguranța chiriașilor cu venituri reduse în Polonia

Când vorbim despre locuire și orașe sustenabile, un exemplu mai aproape de noi este cel al Poloniei, care a dezvoltat Programul Național de Revitalizare, prin care și-a propus revitalizarea socială și arhitecturală, inclusiv renovarea clădirilor publice și private. Acest program de revitalizare urbană a inclus transformarea unor fabrici vechi din orașe în clădiri de locuit, care să schimbe fața și utilitatea unor părți ale orașelor. Cum și-a propus Polonia să facă acest lucru? Prin gentrificarea unor cartiere. Conform Wikipedia, gentrificarea este “un proces de renovare și revigorare a cartierelor urbane mai deteriorate prin intermediul afluxului de rezidenți mai bogați, care duce la creșterea valorii proprietăților și strămutarea familiilor cu venituri mici și a micilor întreprinderi.“

Habitat for Humanity Polonia a observat că acest proces poate crește efectele negative asupra locuirii, cum ar fi  evacuarea vechilor chiriași din locuințele sociale din aceste zone, pentru a face loc noilor construcții, așa că s-a implicat în susținerea drepturilor persoanelor cu venituri mai reduse de a se întoarce în clădirile renovate. 

Astfel, a colaborat cu instituțiile guvernamentale pentru a amenda legile existente în trei direcții: 

  • eliminarea amenințării evacuărilor forțate în urma proiectelor de renovare pentru rezidenții cu venituri reduse; 
  • extinderea perioadei pentru membrii comunității de a formula observații de la 7 la 30 de zile, susținând o abordare a dezvoltării orientată către oameni;
  • găsirea de metode de a-i informa pe chiriași despre drepturile lor și de a-i responsabiliza pe proprietarii clădirilor, totodată.

Ca răspuns la cererile organizațiilor societății civile, Actul de Revitalizare presupune acum participarea comunității în toate etapele, de la planificare, la implementare și apoi evaluare. El a fost adoptat în 2015 și include dreptul actualilor chiriași de a-și prelungi chiria și impune ca aceștia să fie informați despre drepturile lor de a folosi spațiile. Proprietarii pot astfel să anticipeze și planifice procesul de renovare, totodată oferind o siguranță a locuirii pentru chiriași. Includerea acestor precizări în programul de revitalizare oferă siguranța posesiunii pentru până la 240.000 de chiriași cu venituri scăzute ce trăiesc în locuințe sociale.

Sura foto: https://www.mvrdv.nl/