Informare

Inspirație

Acțiune

Build Solid Ground: Dezvoltarea înțelegerii critice și a implicării active pentru Obiectivul de Dezvoltare Durabilă „SDG11” și „Noua Agenda Urbană 2030″ (Habitat III), pentru promovarea dreptului la locuire, dreptului la proprietate imobiliara și a orașelor durabile și sustenabile

Din luna noiembrie 2017, am pornit cu mult elan într-o nouă aventură. Sub titlul și în cadrul proiectului Build Solid Ground, se concentrează eforturile a 14 organizații puternice din Europa de a facilita implicarea activă a cetățenilor europeni în susținerea dezvoltării sustenabile globale, prin creșterea nivelului de conștientizare și a educației în acest domeniu.

Rezultatele urmărite de proiect sunt:

– promovarea în rândul cetățenilor europeni a drepturilor, nevoilor, soluțiilor și angajamentelor globale din domeniile dreptului la locuire, la deținerea de teren și dezvoltarea orașelor sustenabile;

– motivarea grupurilor țintă prin informare cu privire la tematicile proiectului, în cadrul unor evenimente de învățare non-formală;

– dezvoltarea de competențe și oportunități pentru grupuri cheie, spre a deveni actori activi în campanii de informare și advocacy, dar și în acțiuni de voluntariat privind tematicile proiectului.

Partenerii din România.

Habitat  for Humanity RomaniaFundația Alături de Voi și Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat sunt cele 3 organizații din România care vor pune în lumină, prin activitățile cumulate de proiect, tematica dreptului la locuire accesibilă, sigură și non-discriminatorie, explorând și modurile în care voluntarii își pot aduce contribuția pentru atingerea acestor deziderate. Sensibilizarea, informarea și educarea publicului vor avea loc prin evenimente stradale, expoziții, ateliere, cursuri și înființarea unor puncte de informare în biblioteci publice.

În cadrul proiectului, Pro Vobis a dezvoltat site-ul www.dezvol.ro, cu informații actualizate pe tematica locuirii, a orașelor și comunităților durabile, oferind mai multe informații, resurse și exemple utile celor interesați. Mai mult, știri actuale, idei și articole ce pot servi drept inspirație, dar și apeluri la acțiune, pot fi regăsite pe pagina de Facebook a proiectului – https://www.facebook.com/BSGRomania/.