Diferențele de gen în drepturile asupra pământului

În mai multe zone din lume, drepturile femeilor în ce privește accesul, moștenirea, controlul și dreptul de folosință al pământului, și mai ales proprietatea asupra lui sunt în mod sistematic încălcate. Datorită acestui lucru șansele lor și ale familiilor lor de a avea acces la resurse sunt diminuate, ceea ce le afectează sănătatea, siguranța, securitatea economică, și drepturile politice și le face mult mai vulnerabile la sărăcie. De aceea una din temele campaniei Build Solid Ground este egalitatea de gen în ceea ce privește drepturile de proprietate și utilizare a pământului.

În Africa Sub-sahariană peste 48% din forța de muncă din agricultură e alcătuită din femei, dar numai 15 % din proprietarii de teren sunt femei. În Orientul Mijlociu și Africa de Nord 40% din femei lucrează pământul, dar numai 5% îl dețin. În America Latină unele constituții recunosc “violența patrimonială” ca refuzul sistematic de a acorda femeilor dreptul de proprietate asupra pământului. La nivel global, de multe ori averea femeilor e evaluată la nici jumătate din averea bărbaților. 

Campania BSG subliniază câteva principii de bază, ce se regăsesc și în unele politici legate de pământ:

– egalitatea de gen trebuie să fie prevăzută în politicile guvernamentale și să fie luată în considerare în crearea legilor, care trebuie să fie impuse pentru ca normele și practicile sociale să fie depășite;

– femeile trebuie să fie reprezentate în instituțiile guvernamentale care supraveghează crearea de politici privind pământul și locuirea;

– guvernele au responsabilitatea de a informa și educa cetățenii în legătură cu drepturile lor și să  promoveze dezvoltarea de abilități, mai ales în cazul femeilor și grupurilor vulnerabile;

-legile naționale ar trebui să recunoască drepturile individuale, comune, sau colective ale femeilor privind proprietatea pământului;

-documentele oficiale privind proprietatea pământului ar trebui să includă în mod egal femeile și bărbații;

-e nevoie de cercetarea efectelor politicilor publice care țin cont de gen, pentru a putea lua decizii și a formula politici informate;

-pentru a crește calitatea vieții și a reduce nivelul de sărăcie a femeilor, dar și pentru a le capacita,  trebuie susținut accesul femeilor la creditare, încurajate eforturile colective și schemele de economisire, crearea de legături cu mediul privat prin credit și împrumut.

Dreptul de proprietate stă la baza unei locuiri sigure și adecvate. Prin faptul că dețin proprietăți, femeile și familiile lor au un mediu de viață mai sigur, șanse mai mici de sărăcie, și în plus au și mai multă influență în luarea de decizii. Sunt studii care arată că copiii ale căror mame dețin pământ sunt cu până la 33% mai puțin predispuși la malnutriție, și cu 10% mai puțin probabil să fie bolnavi. Când femeile din gospodărie au drepturi asupra pământului, familia poate direcționa o mai mare parte din bugetul familiei către educație, sănătate, nutriție și se reduc cu 28% șansele de muncă  ale copiilor.  

Accesul la proprietate e unul dintre cei mai importanți factori în prevenirea violenței împotriva femeilor. La nivel global se estimează că până la 70% dintre femei trec prin evenimente violente legate de gen în decursul vieții, dar femeile care au proprietăți sunt de 8 ori mai puțin predispuse la violența domestică. 

Drepturile echitabile supra pământului aduc și beneficii economice și sociale, femeile având posibilitatea nu doar de a se deplasa la cumpărături, la spital, sau în alte locuri în afara gospodăriei, dar își pot găsi și locuri de muncă în afara casei, cu forme legale, uneori chiar și în poziții de leadership în sectorul privat. Astfel ele capătă și o mai mare putere de negociere în gospodărie. Femeile care au drept de proprietate asupra pământului câștiga de 3.8% mai mult și economisesc cu 35% mai mult decât cele care nu au aceste drepturi. Ele au posibilitatea de a lua credite pentru că pot garanta cu proprietățile și asta le creează oportunități de dezvoltare. Femeile au reușit să își dezvolte grupuri de economisire și sisteme de angajare aliniate cu nevoie lor și există unele sisteme funcționale deja în Africa și Asia.

Drepturile de proprietate oferă femeilor și o mai mare putere socială și politică. Mai ales când sunt conștiente de drepturile lor, ele se implică mai mult în deciziile politice și civice ale comunităților, au o mai mare putere de negociere, pot participa mai eficient în organizații, și pot ocupa poziții mai importante, ajutând astfel în luarea de decizii care să tină cont de nevoile lor.

Multe femei sunt în continuare însă excluse de la beneficiile programelor de reformă a pământului, datorită regulilor discriminatorii de împărțire, împroprietărire și moștenire a pământului. Legile scrise de multe ori nu reușesc să le protejeze drepturile femeilor și uneori le discriminează chiar în mod explicit.

Chiar și acolo unde există legi scrise care prevăd drepturile femeilor de a deține și utiliza pământul, de multe ori nu sunt puse în aplicare, fie pentru că femeile nu își cunosc drepturile și autoritățile nu reușesc să le informeze, fie pentru că deși își cunosc drepturile nu reușesc să și le apere atunci când sunt încălcate. Alte ori exista multe ambiguități și contradicții care le reduc șansele de a-și exercita drepturile. Chiar și atunci când reușesc să își obțină drepturile de proprietate, femeile nu au întotdeauna dreptul de a înstrăina prin vânzare sau închiriere pământul. Un studiu din 2018 elaborat de Banca Mondială arată că în 36 din 189 de țări, văduvele nu au aceleași drepturi de moștenire ca și bărbații văduvi și în 39 din țări fetele nu pot moșteni averea în aceeași măsură că băieții. Femeile ar trebui să aibă dreptul de a moșteni și de a lăsa moștenire pământ, la fel că bărbații și ar trebui să își poată cere drepturile asupra pământului și când se află într-o căsnicie și când nu. 

O provocare la nivel global este de a face legătura între prevederile legale, spiritul legii și normele și practicile sociale.

Comunitatea internațională a recunoscut rolul drepturilor femeilor asupra pământului în scăderea sărăciei și în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Aici am scris despre câteva exemple de acțiuni care au contribuit la conștientizarea problemei și îmbunătățirea situației.

Sursa: https://www.habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground